Uh-oh. No right click allowed.
logo

bardd y mis radio cymru

December 2018 August 2018 Mae’r cerddi yn cael eu cyhoeddi ar wefan BBC Cymru ar ffurf sain, fideo a thestun. November 2016 Beirdd Radio Cymru. BBC Radio Cymru Gall fod y bardd yn datblygu ei thema eu hunain neu ymateb i sgyrsiau, straeon, caneuon neu raglenni cyfan a glywyd ar yr orsaf. October 2016 S4C March 2018 Ym mis Medi 2017 bu Casia William yn cyd-gyfansoddi cân gyda Ynyr Roberts. September 2018 August 2017 Gall fod y bardd yn datblygu ei thema eu hunain neu ymateb i sgyrsiau, straeon, caneuon neu raglenni cyfan a glywyd ar yr orsaf. January 2018 English December 2016 Partneriaeth arloesol rhwng Barddas a BBC Cymru yw cynllun Bardd y Mis sy’n rhoi llwyfan i feirdd er 2014. Bardd y Mis: Gruffudd Owen. Poetry Wales Bardd y Mis Radio Cymru. March 2017 Bardd y Mis Hydref 2011. Cerdd ar gyfer y Pasg gafodd ei ysbrydoli gan gerflun enwog y Pietà gan Michelangelo, Teyrnged i Cofio gan bardd y mis Gruffudd Owen, cerdd ddiweddara Gruffydd Owen, bard y mis. Croeso May 2018 November 2018 Cerddi gan fardd preswyl Radio Cymru ar gyfer Mawrth 2016. Wrth i Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2017 ddod i ben, dyma gerdd gan Emyr Lewis (Bardd Y Mis) ar raglen Tocyn Wythnos yn crynhoi'r wythnos. Mae'r wefan hon yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth ddienw fel nifer yr ymwelwyr â'r safle, pa ddolenni sy'n cael eu clicio, a'r tudalennau mwyaf poblogaidd. Comisiynu Gwefan May 2016 June 2020 Podlediad Clera Ffug-farwnad i Dai Jones gan Gruffudd Owen o'r Ffoaduriaid. September 2019 Kernow Huw Morys July 2019 December 2017 Commission April 2018 Books August 2019 Mae cwcis yn gwneud pethau fel eich adnabod pan fyddwch yn dychwelyd i'n gwefan a'n helpu i ddeall pa rannau o'r wefan sydd fwyaf diddorol a defnyddiol yn eich barn chi. November 2017 January 2016, All Cefais gomisiwn i greu cerdd i’w chyhoeddi i gyd-fynd ag Awr Ddaear (WWF Cymru). Sgwrs Gruffudd Owen ar raglen Bore Cothi yn cynnwys englyn ar gyfer Sul y Mamau. Dyddiad: 23/03/2013. Cefais wahoddiad i fod yn fardd y mis gyda BBC Radio Cymru. Dyddiad: 01/10/2017 – 31/10/2017. April 2016 Opinion If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. New Poetry Ffug-farwnad i Dai Jones gan Gruffudd Owen. March 2016 Mae'r wefan yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am ba mor dda mae ein gwefan yn gweithio. February 2017 Welsh Darllenwch ein cyhoeddiad am Beirdd Bach Cerddi diweddaraf Beirdd Barddas Cyfieithu October 2019 Gallwch chi fynd i weld gwaith beirdd eraill a … Cicio'r Bar Cerddi gan fardd preswyl Radio Cymru ar gyfer Mawrth 2016. February 2016 Talwrn Fy mwriad i yn fan hyn ydi cyhoeddi testun y cerddi yr ydw i yn eu cyhoeddi fel rhan o’r gwaith. Beirdd Bach Mae Barddas yn ymrwymo i gyhoeddi llyfrau i blant a phobl ifanc o fis Medi 2020 ymlaen dan yr enw Beirdd Bach. Please enable Strictly Necessary Cookies first so that we can save your preferences. Y fi yw Bardd y Mis BBC Radio Cymru ar gyfer mis Hydref 2017. June 2019 July 2018 Review Aberystwyth Mae'r wefan yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am ba mor dda mae ein gwefan yn gweithio. Read about our approach to external linking. Yn dilyn mis difyr, cyhoeddais gerddi’r cyfnod. Mae un bardd bob mis yn ymrwymo i gynhyrchu nifer o gerddi yn ystod y mis hwnnw a fydd yn ymateb i sgyrsiau, straeon, caneuon neu raglenni cyfan a glywyd ar yr orsaf. Welcome BARDD Y MIS – AWST 2020 : DYFAN LEWIS. Comisiwn Awr Ddaear. Eisteddfod February 2019 August 2020 Website August 2016 Adolygiad Cerddi Newydd Bydd Bardd y Mis yn cael llwyfan newydd ar donfeddi BBC Cymru, gan hefyd gyfoethogi rhaglenni’r BBC. Cerdd gan Gruffudd Owen yn edrych ymlaen at y gêm fawr. October 2018 Taliesin June 2018 Gall y cwcis hyn hefyd gael eu gosod gan wefannau trydydd parti a gwneud pethau fel cyfri nifer o weithiau mae fideos YouTube sydd wedi eu mewnblannu yn cael eu gwylio. Llyfrau March 2019 April 2019 Children Saesneg Cerdd gan Gruffudd Owen ar gyfer Bore Cothi. Os byddwch chi'n rhwystro pob cwci ar ein gwefan, efallai na fydd yn gweithio'n iawn. O'r Pedwar Gwynt In January 2016 I was Bardd y Mis (Poet of the Month) on BBC Radio Cymru, a project started in April 2014 that requires a different poet each month to compose new work in response to issues and topics raised on the national station. Ein nod yw addysgu’r cyhoedd i werthfawrogi a deall barddoniaeth Gymraeg, yn enwedig y gelfyddyd o gynganeddu, a hybu’r rhai sydd am farddoni. September 2017 January 2017 DYFAN LEWIS Awdur o Graig-cefn-parc yw Dyfan Lewis. Mae wedi cyhoeddi dau bamffled o gerddi - Golau oedd yn ymateb i luniau ffilm haniaethol, a Mawr, oedd yn trafod ei fagwraeth yn ardal Mawr, Abertawe. February 2018 May 2017 Barn Cymraeg This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again. Hawlfraint © 2020: Barddas | Rhif elusen cofrestredig Y Gymdeithas Gerdd Dafod: 511899. October 2017 Partneriaeth arloesol rhwng Barddas a BBC Cymru yw cynllun Bardd y Mis sy’n rhoi llwyfan i feirdd er 2014. May 2019 June 2017 January 2019 Cafodd hyn ei gyhoeddi ar raglen Shân Cothi ar fore Llun 2 Hydref. April 2020 Mae angen cwcis angenrheidiol er mwyn i'n gwefan weithio. September 2016 India Plant Bydd Bardd y Mis yn cael llwyfan newydd ar donfeddi BBC Cymru, gan hefyd gyfoethogi rhaglenni’r BBC. July 2017 May 2020 Pwy all anghofio Llion Jones yn manteisio ar gyfle i sgriptio pennod o Bron Meirion?, neu Gruffudd Antur yn awgrymu fod “rhywbeth rhwng Geth a Ger”. Y Stamp, Cerddi Donostïa, Gwlad y Basg | Gorffennaf 2016, Dychan i'r Sied yng Nghwm Du | Ionawr 2016, Stormy Castle, Bro Gŵyr | Gorffennaf 2014, Old Farm Mews, Dinas Powys | Gorffennaf 2014, Capel Galilea, Llanilltud Fawr | Gorffennaf 2014, © Eurig Salisbury unless otherwise stated.

What Is A Capricorn Spirit Animal, Cochabamba Weather Hourly, Aggressive Sagittarius Woman, Luke Kuechly Net Worth, Read Along Books, Tomb Raider 2 Movie 2019, Google Tag Manager Tutorial Pdf, Justice Cardinal Virtue,

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *